ENDE

»«
Sprawdź nasze promocje dla rowerzystów i posiadaczy Karty Klienta.
Kubek Bike Café

O Bike Café

W czerwcu 2012r. na ulice Poznania wyjechała pierwsza
w Polsce mobilna rowerowa kawiarnia Bike Café.

Kawowa Polska

Gdzie nas znaleźć?

Sprawdź, w którym miejscu i w jakich godzinach
stoi rower Bike Café i wpadnij do nas na kawę!

Aktualności

Aktualności z działalności Bike Cafe

 

EFSI_Samorzad_kolor

 

Bike Café Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozwój działalności eksportowej
wielkopolskiej firmy Bike Cafe Sp. z o. o. na rynek czeski, holenderski oraz niemiecki”

Celem projektu jest dostosowanie oferty Bike Cafe Sp. z o. o. do wymogów rynków docelowych w ramach działalności eksportowej

Dofinansowanie projektu z UE: 411 239,24 zł

 

Regulamin konkursu #ZeroDniDoWiosny

Regulamin

 

Poznań, 19/12/2016

Rekrutacja

Bike Cafe poszukuje osoby na stanowisko Sales Manager B2B - Niemcy. Mówisz po niemiecku, jesteś otwarty i samodzielny, a sprzedaż nie jest ci obca? Aplikuj!

 

Poznań, 30/05/2016

Wyniki zapytania ofertowego

W związku z planowanym zakupem w ramach konkursu Nr RPWP.01.04.01-IZ-00-30-001/15, 
Oś priorytetowa 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu firma 
Bike Cafe Sp. z o.o. dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z załączonymi postanowieniami końcowymi.

Wyniki zapytania ofertowego - postanowienia końcowe

 

Poznań, 20/05/2016

Wyniki zapytania ofertowego

W związku z planowanym zakupem w ramach konkursu Nr RPWP.01.04.01-IZ-00-30-001/15,
Oś priorytetowa 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu firma
Bike Cafe Sp. z o.o. dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z załączonymi wynikami.

Wyniki zapytania ofertowego

 

 

 

Poznań, 12/05/2016

Zapytanie ofertowe

W związku z planowanym zakupem w ramach konkursu Nr RPWP.01.04.01-IZ-00-30-001/15,
Oś priorytetowa 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu proszę o przesyłanie ofert na zaprojektowanie, wykonanie, przetestowanie i wdrożenie systemu, zwanego roboczo, Bike Cafe Monitoring System.

Zapytanie ofertowe

Załącznik_1_oferta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja projektu pt:

 

 

 

 

 

Ocena potencjału i internacjonalizacja projektu sieci mobilnych kawiarni Bike Cafe poprzez wykonanie i weryfikację analiz strategii wejścia na potencjalne rynki docelowe.

Otrzymane wsparcie finansowe zostało przeznaczone na opracowanie strategii wejścia na rynki zagraniczne, uczestnictwo w targach międzynarodowych oraz inną promocje polskiego pomysłu zagranicą

 

 

 

FacebookVimeoTwitter